Program od 10 do 15+ rokov „Zdravýživka pre všetkých II.“

       Program od 10 do 15+ rokov „Zdravýživka pre všetkých II.“ je orientovaný pre starších žiakov od 10 do 15 + rokov, prostredníctvom interaktívnych diskusií v rámci svetových dní hravou formou vyzdvihne význam a zloženie skonzumovaných jedál počas dňa. Program je prepojený s dospelými teda rodičmi, pre ktorých sú pripravené konzultácie k zmene stravovacím návykom podľa záujmu.