Program od 7 do 9 rokov „Zdravýživka pre všetkých I.“

Program od 7 do 9 rokov „Zdravýživka pre všetkých I.“ je určený pre deti taktiež v školských zariadeniach, v centrách voľného času, či v táboroch pre deti. Program pozostáva z individuálneho prístupu k vekovej kategórii, nakoľko v tomto období sa už upevňuje doteraz naučené správanie z domu a zo škôlky, ktoré využije v škole medzi spolužiakmi. Ako sa správať, čo si vybrať na desiatu, obed či olovrant Zdravýživka poradí. Deťom sa venujeme, zdokonaľujeme našimi interaktívnymi hrami pozornosť, grafomoriku a povzbudzujeme ich  k správnemu životnému štýlu. Zábavnou formou. Program je prepojený s dospelými teda rodičmi, pre ktorých sú pripravené konzultácie k zmene stravovacím návykom podľa záujmu.