Dospelí

Čo sme sa nenaučili za mladi, teraz je na potrebné to dohnať. Pripravili sme pre dospelých konzultácie k zmene stravovacím návykom s odborníkom, jedálničky na mieru, prednášky či interaktívne semináre a služby v spolupráci s našimi dlhoročnými partnermi.