Aj v tomto roku sme sa zapojili do Food revolution Day v spolupráci s ambasádorkami Jamieho Oliviera. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. https://www.facebook.com/FRDSlovakia/photos/pcb.967236570063067/967233926729998/?type=3&theater