O projekte Zdravýživka na cestách s Fructopom

Cieľom projektu „ Zdravýživka na cestách“ s Fructopom je zvýšiť produktivitu a záujem o slovenské ovocné výrobky, zvýšiť povedomie detí a ich rodičov v Slovenskej republike o správnych stravovacích zvyklostiach.  Do projektu sa mohli zapojiť odberatelia (predškolské a školské zariadenia) s právnou subjektivitou zo sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú priamym odberateľom ovocných produktov Fructop, spol, s.r.o. v rámci projektu EÚ „Školské ovocie“. Projekt podporí konkurencie schopnosti dodávateľa ovocných výrobkov prostredníctvom interaktívnych hier pre odberateľov výrobkov za účelom zvýšenia povedomia detí a ich rodičov v Slovenskej republike o správnych stravovacích zvyklostiach  zároveň podporí a poskytne námet na ďalšie projekty.