Zdravýživka ďakuje všetkým deťom za príjemné interaktívne stretnutia venované správnym stravovacím zvyklostiam počas školského roka a praje slnečné letné prázdniny v plnom zdraví :)