Bánovce nad Bebravou – MŠ J.C. Hronského

Zdravýživka prostredníctvom svojho čarovného košíka plných jabĺčok z Ostratíc deťom  priniesla ovocný sad aj Zdravýživkin supermarket priamo do škôlky v Bánovciach nad Bebravou. Deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá, ktoré skrýva sad Správnej výživy a Zdravýživkin supermarket. Deti so zaujatosťou zistili, že ovocie a zelenina je správna vec, tak si spolu s nimi Zdravýživka prestrela jej koberec. Deti si na ňom precvičili skoro všetko o potravinách t.j. od  výroby až po tanier s potravinou na stole.  Nápaditosť a kreativitu deťom nechýbala. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali vymaľovánky so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc