Banská Bystrica – Súkromná špeciálna MŠ , ul. Slnečná

Druhú zastávku si urobila Zdravýživka v súkromnej špeciálnej materskej škole. Zdravýživka prostredníctvom svojho čarovného košíka plných jabĺčok z Ostratíc deťom  priniesla ovocný sad aj Zdravýživkin supermarket priamo do škôlky. Deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá o abecedných potravinách zo Zdravýživkinho supermarketu. Deti so zaujatosťou zistili, že ovocie a zelenina je správna vec, tak si spolu s nimi Zdravýživka prestrela jej koberec. Deti si na ňom precvičili skoro všetko o potravinách.  Nápaditosť a kreativitu deťom nechýbala. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali vymaľovánky so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc