Dohňany - ZŠ

Deti privítali Zdravýživku aj v Dohňanoch. So Zdravýživkou si deti zopakovali prostredníctvom interaktívnych hier pyramídu zdravej výživy význam potravín pre človeka. Nezabudli sme ani na dôležitosť pitného režimu a pohybovej aktivity. Na záver stretnutia si deti sami vytvorili vlastné Zdravýživky z papiera, ktoré boli naozaj kreatívne, čo svedčí aj o nástenke v triede. Povedali by ste, že ten páv na nástenke je z čajových vrecúšok? Deťom z Dohňan ďakujem za strávený čas aj za príjemné prostredie.