Lednica - ZŠ

V strede týždňa zavítala Zdravýživka aj do Základnej školy v Lednici. S deťmi sme si zopakovali prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou pyramídu zdravej výživy a význam potravín pre človeka. Nezabudli sme ani na dôležitosť pitného režimu a pohybovej aktivity. Na záver stretnutia si deti sami vytvorili vlastné Zdravýživky z papiera, ktoré by im mali pripomínať dôležitosť potravín a pitného režimu pre ich rast a vývin.  Na záver sme si zopakovali i viazanie šnúrok :-) Vďaka patrí všetkým deťom!