Prievidza - ZŠ ul. Mariánska

Zdravýživka svoju cestu s Fructopom začala v Prievidzi v ZŠ na Mariánskej ulici u najmenších prvákov, ktorým hravou formou predstavila abecedné potraviny  prostredníctvom Zdravýživkiných šiat. Interaktívnou hrou o stravovacích zvyklostiach si deti vytvorili Zdravýživkine šaty, ktoré si odniesli domov spolu s vymaľovánkou. Na záver si Zdravýživka s deťmi zopakovala viazenie „farebných špagiet na tanieri“. Za nápaditosť a kreativitu detí si deti pochutili na jabĺčkach z Ostratíc.