Ružomberok – ZŠ Bystrická cesta, škola s triedami pre intelektovo nadané deti

Zdravýživka má pripravených mnoho interaktívnych hier pre deti. Tento krát si zvolila pre školu s triedami pre intelektovo nadané deti  nemalú výzvu. Zdravýživka vo svojom sade Správnej výživy má svoj supermarket a hľadá pre  neho dodávateľov.  Deti výzvu s radosťou prijali a pustili sa do veľmi náročnej a tvorivej práce. Za nápaditosť im patrí veľká  vďaka.