Svinná – ZŠ s MŠ Svinná

Na konci februára Zdravýživka svoj sad Správnej výživy s čarovným košíčkom plných jabĺčok z Ostratíc priniesla aj do Materskej školy vo Svinnej. Aj týmto deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá  o abecedných potravinách zo Zdravýživkinho supermarketu. Zábava a smiech nechýbali pri hrách s prestieraním a „varením“ a taktiež s potravinami a farebných špagiet v tanieri. na Zdravýživkinom koberci plných dobrôt. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali vymaľovánky so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc. Zdravýživku deti potešili krásnou pesničkou o červenom jabĺčku