Nový školský rok 2014/2015

Zdravýživka praje všetkým školákom úspešný sa zdravý školský rok 2014/2015!

Milé deti,  rodičia a pedagógovia

školská brána sa už otvorila a uvažujete ako spestriť deťom voľný čas doma  a obohatiť školské vyučovanie?

Zdravýživka, bábková postavička, ktorá učí deti správnym stravovacím zvyklostiam prostredníctvom interaktívnych hier, si pripravila aj tento školský rok 2014/2015 pre deti, aktívnych rodičov a tvorivých pedagógov nasledovné:

Pokračuje projekt "Zdravýživka na cestách" v spolupráci Z&V s.r.o. s Fructop spol. s r.o., do ktorého sa môžete zapojiť na našej kontaktnej adrese.

Pre deti (od 3 do 10 rokov) projekt: "Hráme so Zdravýživkou!"

Pre školákov (od 7 do 9 rokov, od 10  do 12 rokov, od 13 do 18 rokov) projekt: "Deti ušite si vlastnú Zdravýživku!". Projekt má prostredníctvom interaktívnych, manipulačných hier a detskej zručnosti  zvýrazniť stravovacie zvyklosti z výživy a zdravia detí v školách so zámerom vytvorenia – ušitia vlastnej bábiky Zdravýživky. Sekundárnym zámerom projektu je podchytiť správne stravovacie zvyklosti a detskú zručnosť.