Martin

Pri svojom putovaní po školských zariadeniach sa Zdravýživka zastavila aj v Martine.