Martin - ZŠ A. Stodolu

Pri svojom putovaní po školských zariadeniach sa Zdravýživka zastavila aj v Martine, kde navštívila dve triedy v Základnej škole A. Stodolu. Zdravýživka deti opäť privítala deti s radosťou. Porozprávala im o správnych stravovacích zvyklostiach. V závere programu si s deťmi zaspievala aj o červenom jabĺčku.