Prievidza - ZŠ Mariánska (2014/15)

Zdravýživka si vychutnala skoré ráno v Prievidzi. Príjemný ranný mráz neodradil Zdravýživku, aby znova ako po minulý rok navštívila ZŠ Mariánska. Opäť sa deti dozvedeli a zopakovali si správne stravovacie zvyklosti prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou. Deťom aj pani učiteľke patrí veľké poďakovanie za spoluprácu.