Prievidza - ZŠ Sama Chalúpku

Prváčikovia zo ZŠ Sama Chalupku sa tiež radi zoznámili so Zdravýživkou. Dozvedeli sa viac o správnych stravovacích návykoch. Veríme, že deti na Zdravýživku nezabudnú. Jej čarovné šaty, ktoré si sami nakreslili na svoje Zdravýživky, im budú pripomínať, čo, kedy a koľko majú jesť počas dňa. Veríme, že prváčikovia si svoje stravovacie zvyklosti osvojili a oboznámia o nich aj svojich rodičov.