Slávnica - MŠ

Na začiatku školského roka 2014/2015, Zdravýživka zavítala opäť medzi deti. Svoj program predstavila aj deťom v dvoch triedach v MŠ Slávnica , v ktorom sa snažila deťom vysvetliť zásady správnej výživy prostredníctvom interaktívnych hier. Za spoluprácu patrí deťom veľké poďakovanie. Zdravýživka ich za tvorivosť odmenila malými drobnosťami (omaľovánky ....)