Zdravýživka v Európe

     Pre úspech a nadšenie detí zo Zdravýživkinho programu sme zavítali aj do Európskej Komisie, kde Zdravýživka predstavila svoj pilotný projekt a jeho pokračovanie v rámci európskeho projektu "Školského ovocia" v spolupráci s Fructop, spol., s.r.o. na školský rok  2014/2015. 
     Veríme, že sa do projektu zapojí ešte viac školských zariadení, v ktorých deti sa prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou naučia správnym stravovacím zvyklostiam.