O Zdravýživke

Zdravýživka je bábková postavička, ktorá učí deti interaktívnou hrou správnym stravovacím návykom. Hry podporujú telesný a psychický vývin  detí a stravovacie zvyklosti, ktoré si odnášajú do dospelosti.