Interaktívne hry

Interaktívne hry pozostávajú z tematických, manipulačných, konštruktívnych, intelektových, senzorických, pohybových, slovných hier. U detí, hry podporujú telesný a psychický vývin a hlavne stravovacie zvyklosti, ktoré si odnášajú až do dospelosti.